Paluluwagin ang isang key requirement upang makakuha ng business residency visa ang mga foreigners

Isinaalang-alang ng Ministry of Justice ang pagpapaluwag ng isang key requirement para sa mga non-Japanese na nagpa-planong magsimula ng businesses at makakuha ng resident status dito sa Japan.

Ang ministry ay nakatakdang pababain ang ¥5 million minimum capital requirement para sa mga companies sa kundisyong makakatanggap ito ng suporta mula sa lokal na municipalities.

Ito ay upang mahikayat ang mas malawak na hanay ng mga foreigners kasama na ang mga estudyante na may limitadong capital ipang magtayo ng sariling negosyo. Ang effort na ito ay upang mapasigla muli ang ekonomiya.

Ang requirement para sa status of residence bilang isang business manager ay inaasahang mapapaluwag sa bandang katapusan ng Marso. Ang status na ito ay ipagkakaloob sa mga company owners at mga taong may managerial posts.

Sa bagong rule na ito, ang halaga ng kapital sa pagbubukas ng negosyo ay mababawasan at makaka-save ng pera na maaaring malaan sa ibang gastusin katulad ng renta sa office space at iba pang kinakailangang pagkagastusan upang matugunan ang mga requirements upang makatanggap ng suporta galing sa munisipyo.

Source Japan Today

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s