Maternity leave, Child care leave, atbp

Alamin ang inyong karapatan: Maternity leave, Child care leave, atbp

Kapag ikaw ay nagta-trabaho at nagdalang-tao, mayroong tayong karapatan dito sa Japan para sa financial assistance at time off sa work upang maalagaan ang anak. Noong 2010 nabago na ang Child Care at Family Care Leave Law at maaari na ito mabigay sa nanay man o tatay, kung sino ang mag-aalaga.  Ito ang ilang mga guide upang malaman ninyo ang inyong karapatan.

(1) Kapag ikaw ay nabuntis, may karapatan kang:

◎ Humingi ng day off para sa pregnancy check ups.
◎ Changes or reduction of working hours (kapag my karagdagang check ups o di kaya para ma adjust ang biyahe papunta sa trabaho upang maiwasan ang rush hour o siksikan sa train, bus, etc.
◎ Maternity leave bago at pagkatapos manganak

(2) Kapag nanganak, may karapatan kang:

◎Mabigyan ng Lump-sum Payment ng Childbirth at Childcare (Shussan Ikuji Ichijikin 出産育児一時金)

・Kapag ikaw ay may National Health Insurance or Employees’ Health Insurance makakatanggapka nito.
Ang halaga ay kasalukuyang naka set ng 350,000 yen.

◎Mabigyan ng Maternity Allowance (Shussan Teate Kin 出産手当金)

・Maaaring makatanggap nito kapag ikaw ay mayroong  Employees’ Health Insurance (hindi available ang benefit na ito sa National Health Insurance) at ikaw ay titigil pansamantala sa trabaho para manganak. Ito ay ang pera na sususporta sa inyo nh 6 weeks (42 days) bago at 8 weeks (56 days) pagkatapos manganak. Makakatanggap ng 67% ng inyong buwanang sahot sa period na ito.

◎Childcare Leave allowance(Ikuji Kyugyo Kyufukin 育児休業給付金)

・Kapag kayo ay may Employment Insurance (koyōhoken 雇用保険) at magdedesisyon na magpapatuloy ang leave dahil aalagaan ang anak na below 1 year old makakatanggap ng 50% ng inyong regular na sahod. Ito ay ibibigay simula 56 day pagkatapos manganak hanggang 12 months pagkatapos manganak. Maaari pang ma-extend ito ng 6 months kapag halimbawa walang mapasukang Hoikuen o kids daycare ang anak.

Tignang ang diagram ng sistema:


◎Kapag gusto nyong bumalik ng trabaho pagkatapos ng leave, may karapatan po tayong maaaring hilingin sa ating company: 

 • Kumuha ng day off sa work para sa mga medical check ups at bakuna ng baby at iba pang importanteng appointments ng anak na under 1 year old.
 • Mas maikling working hours kapag may anak na under 3 years old at hindi nakakuha ng child care leave.
 • Maaaring tanggihan ang shift ng trabaho sa gabi o late hours.
 •  Exemption sa overtime work.
 •  Kumuha ng leave o mag absent kapag may sakit o na-injured na anak at kailangan alagaan.

Narito ang step by step na example situation kung paano kumuha ng Leave simula ng malaman na nagdadalang-tao:

1. At 12 wks, I informed my boss that I was pregnant. This allowed my company ample time to notify staff (before my belly started to become noticeable!), and also time to prepare the maternity leave documents and temporary replacement staff.

2. At 20 wks, my company asked me for the following information:

 • Doctor’s certificate
 • Confirmation of the pregnancy and estimated due date.
 • Dates for starting and finishing maternity leave.You can start 6 weeks before due-date, and finish 12 months from the date of birth. It is recommended to be very specific about these dates and try not to make a mistake – once the documents are submitted it is difficult to change (I made a few mistakes:)). Ask your company if you are unsure. Of course, the date you return to work will be adjusted later depending on the actual date of birth.Whether baby will be your or your husband’s dependant(被扶養者)Usually the father has the baby as his dependant, but if mother’s salary is higher, she could have the baby as her dependent (for tax benefits)
 • Where the baby will be born
 • Hospital name, location

3. At 28 wks, company provided the following details and requested further information:

 • My company provided an estimate of the amount of money that will be received for baby bonus, maternity leave, and childcare leave
 • They advised that this estimation was under the current law and system, and that it may change before the baby is born (once the baby is born it is usually fixed)
 • They requested my bank account details for the maternity allowance to be paid into
 • Social insurance. I had to pay for an extra 3 months of social insurance after I started maternity leave (even though I wouldn’t be working). I still don’t really understand the reason for this, but seems it happens under the Japanese system…I was advised that payment of inhabitant tax will be my own responsibility during maternity leave. Payment slips will be sent to my home address from the ward office.
 • Maternity allowance(出産育児一時金)This bonus is to help pay for the hospital fees during birth
 • They asked me to find out if my hospital is a member of the birth medical compensation scheme (産科医療補償制度) (sankairyo hosho seido) If NO, will receive JPY390,000.If YES, will receive JPY420,000.
 • Your maternity allowance can be paid directly to the hospital, or into your own bank account. In the former case, you will only need to pay the balance to the hospital (for example, if your hospital is a member of the above scheme and your total stay in hospital costs 550,000 yen, you will only need to pay 130,000yen). You will need to notify your company whether you want the baby bonus to be paid to the hospital directly or into your bank account. I chose to have the money paid directly to the hospital as this was easier (my hospital fees cost more than 420,000yen, so I arranged for the baby bonus to be paid directly to my hospital and I will pay the balance after the baby is born).

4. At 34 wks (before I started maternity leave), my company provided the documentation for:

 • The Maternity allowance(出産育児一時金)As mentioned above, I chose to have the baby bonus paid directly to the hospital, so my company submitted the application form to the insurance office to make direct payment to the hospital.
 • After the baby is born, ask your Doctor to fill in the relevant sections on the form. Ask your hospital front desk for help if you have any questions.
 • Maternity Leave allowance(出産手当金)After the baby is born, ask your Doctor to fill in the relevant sections on the form. Ask your hospital front desk for help if you have any questions.
 • Childcare Leave allowance(育児休業給付金)After baby is born, need to go to your bank with your bank book and get your bank’s stamp on the document (as verification of your bank account), and then send back to your company.

Supporting documents required:

 

 • Copy of front page of your boshi techo (母子手帳)
 • Name of your baby and your and your husband’s name
 • Date your baby was born (birthday)
 • Birth certificate from your local ward office

※You will need to send these 3 forms (Baby Bonus, Maternity Leave, and Childcare Leave forms) back to your company, together with the supporting documents, no later than 56 days after your baby is born.

Hope this help guys

Matrabaho po ito na proseso pero worth it po lahat kapag nakatanggap ng suporta dahil malaking tulong po ito lalo na sa pamumuhay natin sa Japan.

Gambatte ne

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s