Tungkol sa Re-entry Permit

Kailan kailangang mag-apply ng Re-Entry Permit?

Simula noong July 9, 2012, Hindi na kailangan ng Re-entry permit kung kayo ay babalik ng Japan within 12 months.

Kapag kayo ay lalabas ng bansa ng mahigit isang taon ay kinakailangan kumuha ng re-entry permit in advance (bago umalis ng Japan).

Babala:

Ang inyong kasalukuyang hawak na visa (pati na ang permanent resident visa) ay automatic na maka-cancel kapag lumagpas at hindi nakabalik ng 12 months at hindi din posible na makapag-extend ng re-entry permit sa Japanese Consulate overseas kapag kayo ay lumabas ng Japan gamit ang “Re-entry permit exemption”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s