Welcome to Juan sa Japan

 

 

This is the ultimate Kabayan Connection para sa lahat ng Juan at Juana sa Japan!

Ang page na ito ay naglalayong matulungan ang mga kababayan sa Japan sa pamamagitan ng pagbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga community events, mga balitang pinoy at japan, mga importanteng impormasyon, atbp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s